Българската държава да ни защитава, а не да търсим адвокати

Дата: 12 Януари 2009 Автор: Мария Капон ИЗКАЗВАНЕ НА НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ МАРИЯ КАПОН

ИЗКАЗВАНЕ НА НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ МАРИЯ КАПОН

ПО ВРЕМЕ НА ИЗСЛУШВАНЕТО НА ДОКЛАД НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА МЕРКИТЕ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ СПИРАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА БЪЛГАРИЯ

Уважаеми г-н Премиер,

Уважаеми колеги,

Още в деня, когато Путин спря газа за България ние поискахме абсолютно всички анекси към договорите да станат публично достояние или поне достояние на народните представители, за да установим как следва според този договор да бъде компенсирана България. От една страна въпросът изглежда финансов, но нека да е ясно, че е въпрос на национално достойнство. Национално достойнство за това как ще бъдат защитени интересите на страната ни и ще получим ли своите неустойки до последния лев, защото иначе изглежда това, което част от управляващите охотно говориха пред последните месеци, съответно част от опозицията, че сме дребна играчка в ръцете на великите сили. Не, ние не сме! Българското правителство трябва да докаже, че не сме и да предяви всички претенции.

Искам да ви кажа, че част от договорите, които имат българските предприятия са договори сключени с монополист, а този монополист е „Булгаргаз”. Съгласно тези договори, които се подписват техният доставчик на природен газ „Булгаргаз” или съответното дружество за региона е записано ясно, че дружествата трябва да поддържат резерв от алтернативно гориво за 15 дни. Т.е. трябва да има такова алтернативно гориво. Колко технологично време обаче му е необходимо за въвеждането не е важно? Искам да ви кажа, че в случаите, когато става въпрос за метан станции, става въпрос, че при обявяването  на ограничителен режим от министъра на икономиката и енергетиката доставчикът не носи отговорност, че не е доставил горивото. Това същото е обявено на 8 януари. Т.е. всички говорим за едни компенсации, но кой ще обезщети предприятията и гражданите, след като не обявихме криза? Това е големият въпрос.

Очаква се българската държава да ни защитава, а не да търсим адвокати.