Вижте листата на „НИЕ ИДВАМЕ“ за Европейския парламент

ЕП
ЕП
1 Николай Димитров Хаджигенов
2 Арман Агоп Бабикян
3 Мария Василева Капон
4 Цветанка Иванова Иванова-Стоянова
5 Аделина Аркадиева Банкиева-Иванова
6 Валентина Василева Василева-Филаделфевс
7 Георги Георгиев Иванов
8 Мерал Бехатова Бакалова
9 Станислав Димитров Готев
10 Зорница Димитрова Дикова-Ранева
11 Ани Ангелова Вакъвчиева
12 Гънчо Койчев Гънчев
13 Любомир Иванов Стойков
14 Лиляна Йоцова Стефанова
15 Николай Ангелов Николов
16 Лъчезар Александров Алексиев
17 Цветан Иванов Цонев