В парламента

Докато десетки бяха в парламента без да им се чуе гласът за четири години в 40-то Народно събрание (2005-2009 г.) председателят на Единна народна партия (2008-2016 г.) Мария Капон внесе над 90 законопроекта и постави близо 200 питания и актуални въпроси по теми от остър обществен интерес.

За граждански контрол и участие във властта

Настоя за въвеждане на преференциален вот в пропорционални листи с нулев праг – смесена система по немски модел, която позволява цялостно пренареждане на листи от избирателите (предложи нов Избирателен кодекс); – снимка от парламента

Предложи принципи за уреждане на формите за пряко гражданско участие в решаването на местни и общонационални въпроси, чрез референдуми (Закон за допитване до народа);

 

За правата ни на граждани и потребители

Предложи намаляване на акцизните ставки на електроенергията, моторните превозни средства и кафето (проект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове);

Удължи с 6 месеца срокът, в който притежателите на лихвоточки могат да докажат правата си и да получат справедлива компенсация за изгубените си спестявания за жилище (проект за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на гражданите с дългогодишни жилищно-спестовни влогове).

Настоява за ясен регламент на отговорностите на издателите и на държателите на банкови карти (проект за изменение и допълнение на Закона за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежни системи).

По предложение на Мария Капон от 2006 г., Народното събрание гласува през 2008 г., от 1 юли 2008 г. „Държавен вестник” да се публикува безплатно в интернет;

Върна практиката заявленията в Търговския регистър да бъдат внасяни от адвокати с адвокатско пълномощно или от други лица с нотариално заверено пълномощно с цел  избягване на злоупотреби (проект на закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър);

Бори се за забрана на преработката на метални руди и производството на метали от концентрат чрез прилагане на цианиди (проект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда);

Повдигна въпроса за проблемите на българските дипломатически представителства в чужбина при подпомагане на български граждани в извънредни ситуации.

 

За по-добри доходи и бизнес среда

60419102

Работи за въвеждане на „плоския данък“ в Закона за облагане данъка на физическите лица (при запазване на необлагаемия доход за най-бедните) и в Закона за корпоративното подоходно облагане, както и намаляване на данък дивидент в Закона за корпоративното подоходно облагане.

Настоява за кратки срокове (15 дни) за връщане на ДДС на шивашките предприятия, за да се повиши конкурентоспособността им (проект за изменения и допълнения в Закона за Данък добавена стойност);

Работи за премахване на ДДС за нотариуси, адвокати и частни съдебни изпълнители, което завишаваше крайната цена към техните клиенти

Противопостави се на предложението за налагане на ДДС върху книгоиздаването и книгоразпространението;

Поведе битка за диференцирана ставка на ДДС – от 7% – за книги, бизнес-инициативи на хора с увреждания и туристически услуги.

 

Пита близо 200 пъти в рамките на парламентарния контрол:

0117-large

За политиката на Министерството на здравеопазването по отношение диагностицирането и лечението на редките генетични заболявания;

За снабдяването с лекарства на пациентите с онкологични заболявания;

За екологичната заплаха от хвостохранилището на „Горубсо-Кърджали”;

За закъснялото въвеждане на телефон 112;

За разпределението на екологичния риск, ако България участва в изграждането на петролопровода „Бургас – Александруполис“;

За индексирането на пенсиите, отпуснати през 2007 г.;

За закриването и преструктурирането на отделението по стерилитет и инфертилитет  към МБАЛ – Пловдив;

За изпълнението на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Специализирана болница „Д. П. Кудоглу“ – Пловдив.

 

През 2005 г. Мария Капон откри в Пловдив единствената приемна на народен представител, която работи целогодишно, всеки работен ден от седмицата до края на мандата й в 40-ото Народно събрание.

Интервюта

Позиции