Декларация на Единна народна партия

Дата: 29 Юни 2008 Автор: ЕНП

България, която е официално призната за най-бедната страна в Европейския съюз, през тази седмица отново бе лишена от средства в сектора земеделие. На фона на повишаващите се цени на храните и енергоносителите, това е пореден удар срещу гражданите, което ги лишава от възможности за развитие.

    1. Единна народна партия смята, че ако в България има действащо правителство, би следвало лицето Димитър Тадаръков да бъде освободено от заеманата длъжност, начело на фонд Земеделие в срок до 24 часа.
    2. Министерският съвет да прехвърли отговорността и статута на компетентен орган за Разплащателната агенция, от министъра на земеделието към Вицепремиера по европейските фондове, съгласно регламент 1290(2005) и 885(2006). Това предложение е продиктувано от показаната системна  некомпетентност и ще осигури  по-голям контрол и  ще бъде и ясен знак за по-високото ниво на отговорност.
    3. Министър-председателят да отговори защо до момента Разплащателната агенция все още няма сертифициращ орган. Наличието му, съгласно член 5 от Регламент 885 (2006) е задължително условие за извършване на плащания в рамките на бюджетната година, която тече от 16 октомври 2007 и завършва на 15 октомври 2008. Сертифициращият орган е одитор и липсата му е пряко доказателство за нежеланието за независим контрол в сектора.

ЕНП смята, че управляващите защитават – с действия и бездействия –  интересите на спонсорите си, прикрити в офшорни фирми. Българските данъкоплатци плащат от джоба си размера на проектите, които би трябвало да бъдат финансирани с европейски средства, заради неспособността на държавата да санкционира злоупотребите в рамките на българската правосъдна система. За всички в България, които искаме провеждане на операция “Чисти ръце”, ще е интересно да проследим хода на делото срещу съучастниците на оневинения бизнесмен Людмил Стойков, които отговарят за действията си пред съда в Германия (Бавария) или Швейцария!

Единна народна партия предлага горните три мерки, водена от разбирането, че кабинетът трябва да премине от писането на поредния „екшън план“, към неотложни реални действия!