Декларация на ЕНП във връзка с необоснованото повишаване на цената на природния газ

Дата: 01 Октомври 2008 Автор: ЕНП

ДЕКЛАРАЦИЯ

НА ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ

Във връзка с необоснованото повишаване на цената на природния газ

       Единна народна партия счита, че необоснованото повишаване на цената на природния газ ще доведе до влошаване на бизнес климата, отлив на инвестиции и изнасяне на производства извън страната. Цената на синьото гориво се променя по непрозрачна методика, непоследователно, непредвидимо и тайно, с мотив за конфиденциалност на договорите между Булгаргаз и Газпром. Основен елемент на добрия бизнес климат е стабилността и предвидимостта на разходите, които инвеститорите осъществяват в продължителен период от време.

Поради това, Единна народна партия счита, че цената на природния газ е въпрос на държавна политика, която в случая кредитира длъжници като топлофикационните дружества и Кремиковци. Неплащането на техните задължения води до повишаване на цената за коректните платци.

Единна народна партия смята, че трябва да се вземат бързи мерки, клаузите по договора с Газпром да бъдат публично оповестени, а методиката за определяне на цената на природния газ да бъде напълно прозрачна. Правителството трябва да направи поредното усилие, за да утвърди реномето на България като модерна европейска държава.