Декларация на ЕНП в подкрепа на призива за свобода и права под надслов „Свобода, а не страх”

Дата: 10 Октомври 2008

ДЕКЛАРАЦИЯ

НА ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ

В подкрепа на призива за свобода и права на участниците в европейския ден за протест срещу тоталното наблюдение от страна на правителствата и бизнеса под надслов „Свобода, а не страх”
Единна народна партия подкрепя Декларацията за свобода и права на участниците в протеста срещу тоталното наблюдение от страна на правителствата и бизнеса под надслов „Свобода, а не страх”, който ще се проведе на 11 октомври 2008 г. в цяла демократична Европа.

В Конституцията на Република България ясно е казано, че „свободата и тайната на кореспонденцията са неприкосновени”, че „всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово – писмено или устно”. Допустима е само онази намеса в личното ни пространство, която се налага заради разкриване или предотвратяване на тежки престъпления и която не се използва за накърняване на правата и доброто име на другиго или за призоваване към насилствена промяна на конституционно установения ред.

Днес отново започваме да живеем с усещането, че сигурността на държавата се превръща в Държавна сигурност. През последните няколко седмици нейното лице отново се видя – грозно и уродливо. Свидетели сме на събирането на данни за телефонни разговори и кореспонденция, масово използване на специални разузнавателни средства без ясни правила, а всичко това е пряка заплаха за свободата на словото и мисленето. Създава се реална опасност от потъпкване на ценности, основа на хуманността и демокрацията.

Единна народна партия отхвърля системите, които задушават свободата и се опитват да й поставят рамки. Свободата е неотменима предпоставка за реализирането на лично и обществено благополучие. Ние вярваме, че уважението към личното пространство е важен елемент за съхраняване на човешкото достойнство.

Ето защо дълг на едно демократично общество е да отхвърли всички форми на репресия и нарушаване на човешките права, както и да гарантира личната неприкосновеност и защита на всеки гражданин.
10 октомври 2008 г., София