Декларация на ЕНП по повод състоянието на здравната система

Дата: 16 Февруари 2013 Автор: EНП

ДЕКЛАРАЦИЯ
НА ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ ПО ПОВОД СЪСТОЯНИЕТО НА ЗДРАВНАТА СИСТЕМА

Единна народна партия изразява пълно несъгласие с начина, по който се управлява здравната система в страната ни. Здравната политика е сведена до уволнения на ръководители на болници и до закриването на такива. В този момент ние дори нямаме претенции към наличие на държавна стратегия за здравеопазване. Съзнаваме, че такива сложни задачи са неизпълними от сегашното ръководствата на Министерство на здравеопазването и Здравноосигурителната каса. Настояваме, обаче, спешно да се решат проблемите, които водят до тотален срив в качеството на здравните услуги:
1. Бързо и радикално да бъде променена политиката за финансиране на здравната система. Бюджетите, определяни от чиновници в Здравната каса, са субективни, тромави и тотално неадекватни на здравните услуги като същност. Какво става, ако една болница има бюджет за операция от херния, а се появи пациент в повече със счупен крак? Това е нелепо и е технологично далече от системите за финансиране в цивилизования свят.

  1. Да се установят ясни и прозрачни правила за финансиране на базата на регионална равнопоставеност. Сегашните правила на НЗОК доведоха до тежки регионални диспропорции. Разликите в плащанията на НЗОК по отделните области стигат до 8 пъти. Половината от парите за болниците отиват в София. София, Пловдив и Варна заедно получават 2/3 от всички пари. Така медицинските кадри в останалите райони остават трайно без перспектива и без мотивация, а пациентите – без достъп до качествени здравни услуги или изобщо без достъп до такива.
  2. Необходима е спешна промяна в разпределението на ресурсите между държавните и общинските болници, защото хората, които се лекуват в тях, не се делят на общински пациенти и на държавни пациенти. Всички граждани имат равни права. МЗ покрива дълговете на държавните болници и им купува апаратура, плаща им за всеки преминал през приемното отделение и за отделението по реанимация. Общинските болници не получават нищо.
  3. Искаме бърза и адекватна на реалността промяна на Медицинските стандарти, които водят до закриване на Общински болници предимно в малките общини и бедните райони, при това, закриването не е предхождано от действия за подсигуряване на достъп за гражданите до здравни заведения на тези места. Примерът с болницата в Девин е емблематичен: след закриването на болницата не бе направено нищо за компенсираща система, въпреки, че половината правителство го обеща публично. В резултат от началото на годината 12 души са починали на път за болница, най-близката от които е в Смолян – на 45 км. Последният случай е на 26-годишна жена.
  4. Очертава се тежка криза в общинските болници. Обезпокоени сме от съобщението на Сдружението на общинските болници, че всички те са в много тежко финансово състояние. Като се прибави фактът, че в последните три години са закрити 9 общински болници, а още толкова ще затворят в рамките на година – две, то проблемът с качеството на здравните услуги, особено в малките общини, се очертава като стратегически. Никакво подобно отношение и никакви мерки от МЗ и НЗОК в тази посока не виждаме. Напротив, бюджетът на НЗОК за първото тримесечие на 2013 г. взриви медицинската общност и предвещава ескалиращо напрежение и тежки последствия за лекари и пациенти.

Единна народна партия настоява за оставката на директора на НЗОК, поради забавените и неадекватни бюджети за първото тримесечие на годината и поради отсъствието на модерна и работеща концепция за финансиране на здравната система. Обяснения има за всичко, но обясненията не решават проблемите. Здравето на нацията е първостепенен проблем за нас и компромисите с него имат тежки дългосрочни последствия.