ЕНП- Цената на хляба е нереално висока (Декларация)

Дата: 06 Ноември 2008 Автор: ЕНП

Кой днес ще ни убеди, че нито един търговец не е решил да бъде адекватен и да намали цената на хляба, за да реализира повече продажби от конкурентите си? Така ли изглежда свободната пазарна икономика днес?

ДЕКЛАРАЦИЯ 

НА ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ 

към управляващата коалиция за цената на хляба в България

Уважаеми дами и господа,

Докато в началото на годината борсовата цена на хлебната пшеница у нас е била около 376 долара/т, то сега е 217 долара/т, т.е. спадът е с 42%. При средни добиви от поне 440 кг/дка, както каза в началото на август министър Цветанов това е съвсем обясним спад на цената. Реколтата беше добра.

От поне два месеца забелязваме и ясна тенденция за спад на цените на горивата. На борсата в Ню Йорк котировките паднаха до $62.67 за барел, при което цените на горивата спаднаха дори в България.

Някой трябва на разбираем език достатъчно честно да обясни на българските граждани защо при тези обстоятелства цената на хляба не пада. Какви „непредвидени” обстоятелства днес ще се окажат обяснение за необяснимо високите цени?

Припомняме ви, че на 22 юли т.г. Комисията за защита на конкуренцията санкционира три сдружения на хлебопроизводителите в страната за това, че съгласуват поведението си при формиране цената на хляба.

Кой днес ще ни убеди, че нито един търговец не е решил да бъде адекватен и да намали цената на хляба, за да реализира повече продажби от конкурентите си? Така ли изглежда свободната пазарна икономика днес?

Според икономическия екип на Единна народна партия на пазара е налице рецидив. И след като Комисията за защита на конкуренцията не е достатъчен предпазен механизъм вероятно е време други компетентни органи да изяснят точният механизъм за съгласуване на цените, в резултат на което са ощетени милиони българи.

Всеки един от нас плаща с част от собствения си хляб за удоволствието да има договорени цени. Очакваме и министър Петър Димитров, който винаги е твърдял, че ще преследва спекулата да прояви чувство за отговорност, защото както е обичайно да казваме при тържествени случаи – никой не е по-голям от хляба.