Запознайте се с нашите представители в Хасково

Хасково
Хасково

В Хасково „Ние идваме“ се представлява от местната инициативна група „Спаси
Хасково“, с № 30 в бюлетината за общински съветници. Ето кои са те:

Марин Димитров Райчев – предприемач

Валентин Йорданов Маринов – aрхитект

Мартин Георгиев Узунов – икономист

Мартин Деспов Деспов – предприемач

Васил Иванов Захариев – предприемач

Радослав Йорданов Вълчев – инженер-технолог

Христо Стефанов Ангелов – икономист

Димитър Ангелов Димитров – експерт растителна защита

Драгомир Енев Колев – инженер-геодезист

Мирослав Росенов Минев – педагог

Горан Янчев Апостолов – архитект

Красимира Недялова Колева – икономист

Нели Костадинова Чакалова – флорист

Георги Павлинов Начев – IT експерт

Виктор Иванов Латев – инженер-агроном

Кирил Василев Караатанасов – застраховател

Димо Тодоров Абаджиев – архитект

Владимир Веселинов Тонев – мениджър-продажби

Янка Петкова Гърова-Чакалова – юрист

Георги Христов Иванов – предприемач

Иван Димитров Калинов – машинен инженер

Павлина Златкова Николова – служител в държавната администрация

Павел Делчев Павлов – анестезиолог

Лин Лелчук – студент

Даниела Иванова Иванова – юрист

Янка Серафимова Серафимова – счетоводител

Стойка Младенова Славева – японист

Мария Валентинова Хаджидобрева – юрист

Евгений Митков Димитров – служител в куриерска служба

Георги Йорданов Маринов – инженер

Теодор Илиев Тенев – икономист

Евелина Данчева Николова – икономист

Мария Найденова Митева – инспектор общо застраховане

Венета Миткова Райкова – оператор кол-център

Зоя Методиева Колева – предприемач

Христо Йорданов Тотев – фотограф

Станимира Янкова Янкова – офис-мениджър

Ивайла Петрова Ребрева – помощник-фармацевт

Мария Георгиева Апостолова – педагог

Виолета Петрова Колева – модлиер-конструктор

Тихомир Недев Георгиев – инженер-геодезист