Заявление за членство в ЕНП

Заявление за членство в ЕНП

Дата: 03 Декември 2007

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

от

Име…………………………………………………………………………………………………………………………..…

ЕГН…………………………………………………………………………………………………………………………….

Постоянен адрес………………………………………………………………………………………………………….

Е-mail:………………………………………………………………………………………………………………………….

Професия:…………………………………………………………………………………………………………………….

 

  1. Заявявам, че желая да стана член на Единна народна партия.
  2. Декларирам, че не съм имал принадлежност към репресивните органи на бившата Държавна сигурност.
  3. Декларирам, че не съм осъждан за умишлени престъпления.

 

Град                                                                       Заявител: …………………..………………

/……………………………………….            /

Заявление за членство