Публичен регистър

Годишни финансови отчети на Единна народна партия:

ГФО 2008

ГФО 2009

ГФО 2010

ГФО 2011

ГФО 2012

ГФО 2013

ГФО 2014

ГФО 2015

ГФО 2016

ГФО 2017

ГФО 2018

ГФО 2019

ГФО 2020

ГФО 2021

Отчети избори:

Местни избори 2011 – mi-2011

Президентски избори 2011 – pi-2011

Избори за народни представители 2013 – np-2013

Местни избори 2015 – mi-2015

Местни избори 2019 – Отчет избори_2019

Избори за народни представители 04.2021 – Отчет_04.04.2021

Избори за народни представители 07.2021 – Отчет_07.2021

Избори за народни представители 11.2021 – Отчет_14.11.2021

Отчети частични избори:

Александрово 2012 – aleksandrovo_2012

Хърлец-Доброплодно 2012 – hurlec_dobroplodno_2012

Житница-Белоградчик 2012 – jitnica-belogradchik_2012

Кюстендил 2012 – kustendil_2012

Зараево 2012 – zaraevo_2012

Опис на социологически и рекламни агенции:

Избори 2013 – opis-agencii_izbori_2013

Избори 2015 – opis-agencii_izbori_2015

Избори 04.04.2021 – Опис агенции 04.04.2021

Избори 11.07.2021 – Опис агенции 11.07.2021

Избори 14.11.2021 – Опис агенции 14.11.2021

Декларации на дарителите

Избори за народни представители 04.04.2021 – Опис_1_04.2021, Опис_2_04.2021, Опис_3_04.2021, Опис_4_04.2021

Избори за народни представители 11.07.2021 – Опис_1_07.2021, Опис_2_07.2021, Опис_3_07.2021

Избори за народни представители 14.11.2021 – Опис_1_11.2021, Опис_2_11.2021

Дарители 2021 – Опис 1, Опис 2

Договори на ЕНП за медийни пакети в националния референдум на 6 ноември 2016 г., одобрени от ЦИК:

Договор ЕНП – в. Сега 1 – dogovor_enp-v-sega

Договор ЕНП – в. Сега 2 – dogovor_enp-v-sega2

Договор ЕНП – ТВ България Он Ер – dogovor_enp_bgoner

Договор ЕНП – ОффМедиа – dogovor_enp-offmedia

Договор ЕНП – Дарик радио – dogovor_enp-darik

Договор ЕНП – BiT 1 – dogovor_enp_bit

Договор ЕНП – BiT 2 – dogovor_enp_bit2

Договор ЕНП – 24 часа 1 – dogovor_enp_24chasa

Договор ЕНП – 24 часа 2 – dogovor_enp_24chasa_2

Договор ЕНП – SAT TV – dogovor_enp_sat-tv

Договор ЕНП – в. Над 55 – dogovor_enp_nad55

Договор ЕНП – 19 мин – 1 – dogovor_enp_19min_1

Договор ЕНП – 19 мин – 2 – dogovor_enp_19min_2

Договор ЕНП – в. Марица – dogovor_enp_marica

Договор ЕНП – Сливен нюз – dogovor_enp_sliven-news

Договор ЕНП – Студио медиа – dogovor_enp_studio-media

Договор ЕНП – Радио Сливен – dogovor_enp_radio-sliven