понеделник, юни 24, 2024

Земеделие и екология

Екологичното земеделие е конкурентно предимство на българската икономика. Необходимо е да се създадат условия за развитие на модерен, ефективен и конкурентноспособен аграрен бизнес. Екологията е глобален въпрос и нито една секторна политика не може да отговори самостоятелно на това предизвикателство. Опазването на българската природа и нейното възстановяване е централен приоритет на обществото. Чрез екологичната политика трябва да се гарантира на всеки правото да живее в уравновесена и безвредна за здравето околна среда. Екологичността трябва да стане третото измерение на нашите действия, заедно с икономическото мислене и социалната справедливост.

Интервюта

Позиции

Горещи новини