понеделник, юни 24, 2024

Икономика

Нашата дългосрочна цел е да осигурим устойчив икономически растеж, основан на предприемчивост, екосъобразно икономическо поведение и развитие на високите технологии. За целта са необходими: икономическа ефективност; политика за повишаване на енергийната ефективност; технологична модернизация; финансова децентрализация; реформа в здравната и социалноосигурителната система; прозрачност и балансирана бюджетна политика. Основен приоритет на инвестиционната политика на държавата е подобряване благосъстоянието на хората чрез създаване на работни места, разрастване на икономически отрасли и насърчаване конкурентноспособността на българската икономика.

Интервюта

Позиции

Горещи новини