Какво свърши „Ние идваме“ в 46-то НС – Мария Капон

Мария Капон в НС
Мария Капон в НС

Скъпи приятели, приемам за своя отговорност да споделя с Вас част от нещата, които свърших в 46. Народно събрание, въпреки неговия кратък живот. Знаем, че ни предстои още много работа и продължаваме! Благодаря Ви за доверието.

 

Съвносител съм на 25 законопроекта и решения. Част от тях са:

1.              Премахване на печата за фирмите – Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс ➤ https://bit.ly/3AxAmJe

2.              Електронна трудова книжка – Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда ➤ https://bit.ly/2XC5Mjo

3.              Увеличаване на прага за регистрация по ДДС от 50 000 на 200 000 лв. – Законопроект (2) за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност ➤ https://bit.ly/3ExMUCx

4.              Преизчисляване на пенсиите – Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване ➤ https://bit.ly/39B76W9

5.              Запазване на ДДС за книги и учебници от 9% – Законопроект (1) за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност ➤ https://bit.ly/3hQ15Jw

6.              Премахване на контролния талон за шофьорите – Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата ➤ https://bit.ly/3lFDOuP

7.              Законопроект за допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците ➤ https://bit.ly/3knBER3

8.              Законопроект за изменение и допълнение на Закона за личната помощ ➤ https://bit.ly/2XySHXn

9.               Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците ➤ https://bit.ly/3zqZeAE

10.            Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги ➤ https://bit.ly/3CuV64U

11.            Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство ➤ https://bit.ly/3tTgrSc

12.            Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Националната служба за охрана ➤ https://bit.ly/2XzktDr

13.            Проект на решение за внасяне на доклад от Главния прокурор на Република България ➤ https://bit.ly/3ApWuFi

 

Членувах в следните комисии:

Комисия по бюджет и финанси ➤ https://bit.ly/3lLrgCt

Комисия по културата и медиите ➤ https://bit.ly/2XHNNb9

Временна комисия на основание Глобалния закон „Магнитски“ за отговорност при нарушаване на човешки права https://bit.ly/3kl6V7j

Временна комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Четиридесет и шестото Народно събрание ➤ https://bit.ly/3krDXmu

Делегация в Парламентарната асамблея по франкофония ➤ https://bit.ly/3zqPQxh

 

Подкрепих проектите за създаване на тези временни комисии:

“Комисия за полицейското насилие и подслушване на протестиращи граждани” ➤ https://bit.ly/3hLqIej

“Росенец” ➤ https://bit.ly/39p5rCR

“Магнитски” ➤ https://bit.ly/3tRFoO4

“Ревизия” ➤ https://bit.ly/2XAqQGg

 

Поисках и проведохме следните изслушвания на министри:

  1. Към Атанас Пеканов относно Плана за възстановяване и устойчивост  ➤ https://bit.ly/39lzDyH
  2. Към Кирил Петков относно ББР  ➤ https://bit.ly/3At2ZH8
  3. Към Стойчо Кацаров за Националната детска болница ➤ https://bit.ly/3AxLJAU
  4. Към Бойко Рашков и Янаки Стоилов за предсрочно освобождаване на Иван Гешев ➤ https://bit.ly/3nOVVRH
  5. Към КЕВР за утвърждаване на бизнес плановете и ценообразуването на ВиК операторите ➤ http://bit.ly/3kldkzn

 

На парламентарен контрол поставих следните въпроси:

  1. Към Георги Панайотов, МО – за забраната за изстрелване на противоградови ракети ➤ https://bit.ly/3EyBFK8 и към Христо Бозуков, МЗХГ – за щетите от градушката и компенсиране на загубите на земеделските производители в Пловдивско ➤ https://bit.ly/3CsDNkF
  2. Към Георги Тодоров, МТИТС ➤ https://bit.ly/3krtEys и към Виолета Комитова, МРРБ – анализ и икономическа равносметка на управлението на ТОЛ системата ➤ https://bit.ly/3kpqyv1
  3. Към Атанас Пеканов, вицепремиер по управление на европейските средства – за реформата на сектора „Водоснабдяване и Канализация“, според Плана за възстановяване и устойчивост ➤ https://bit.ly/3zvaCLT
  4. Към Велислав Минеков, МК – за изпълнение на показателите за библиотечен фонд, заложени в Стандарта за обществено библиотечно-информационно обслужване ➤ https://bit.ly/3hRBwI9
  5. Към Велислав Минеков, МК – за концепция за реконструкция и преустройство на „Тютюнев град-Пловдив“ ➤ https://bit.ly/3EzpQU3