Изпълнителен съвет

 

  Мария Капон

Председател на ПП НИЕ ИДВАМЕ, Член на Изпълнителния съвет и на Националния партиен съвет

Мария Капон е народен представител в 40-ото Народно събрание. Участва в Комисията по бюджет и финанси на НС; в подкомисията по отчетност на публичния сектор към Комисия по бюджет и финанси; временната комисия по европейски въпроси. Председател на българската делегация евронаблюдатели в Европейския парламент в Групата на ЕНП-ЕД. Участва в комисията по икономически и финансови въпроси на Европейския парламент.
Родена e на 8 април 1969 в гр. Пловдив. Омъжена е, с едно дете. Владее писмено и говоримо френски, английски, немски, испански, руски.
Завършила е икономика, специалност продуктов маркетинг в университета „Лудвиг Максимилиан“ (Ludwig Maximilian Universitat) в Мюнхен, Германия. Има редица специализации в Германия, Франция, Япония, както и в Департамента за политически науки „Дж. Ф. Кенеди“ към Харвардския университет в САЩ.
Предприемач, ръководи фирма с водещи позиции в панаирното строителство.


   Валентина Василева – Филаделфевс

Член на Изпълнителния съвет и на Националния партиен съвет

Родена e на 9 май 1975 г. в гр. Сливен. През 1994 г. завършва Езиковата гимназия в гр. Сливен. Успоредно с това учи пиано при Юрий Маевски – преподавател в консерваторията в Лвов – Украйна. През 2001 г. завършва Националната музикална академия „П. Владигеров „. Работила е като корепетитор в Националното музикално училище – София. Работила е с хорове и в театрални постановки. Лауреат е на конкурса „Никола Стефанов“ – София и Национален конкурс „Светослав Обретенов“- Провадия. През 2004 г. Валентина Василева и тенорът Георгиос Филаделфефс създават свое дуо. Концертирала е в България, Украйна, Германия, Словакия, Испания, Португалия, Гърция и Румъния. В момента работи като преподавател по пиано в Обединена школа по изкуствата „Мишо Тодоров“-гр. Сливен. Нейни ученици са лауреати на национални и международни конкурси за пианисти.

 


stanislav

 

 

 

 

Станислав Готев

Зам.-председател на ПП НИЕ ИДВАМЕ, Член на Изпълнителния съвет и на Националния партиен съвет

 Роден е на 31 март 1982 г. Завършил е Нов български университет – специалност „Бизнес администрация“, специализирал е „Управление на малка и средна фирма“. От 2000 г. се занимава с търговия. От 2009 г. е консултант на дружества в сферата на строителството и социалната дейност. От 2016 г. е председател на спортен клуб по кану-каяк „Делфи“ – гр. Пирдоп. Женен с две деца. Владее английски език.

 


Stefan_Mihailov

 

 

 

 

 

Стефан Михайлов

Член на Изпълнителния съвет и на Националния партиен съвет

Стефан Михайлов е роден на 10 октомври 1961 година в гр. Велико Търново. Завършва средното си образование в Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов“, гр. Велико Търново, паралелка „Строителство и архитектура“. Образованието си продължава в гр. Свищов – в Стопанската академия „Д. А. Ценов“, специалност „Финанси и кредит“. Започва трудовия си стаж като специалист в дирекция „Териториално селищно устройство“ в Окръжен народен съвет Велико Търново и в последствие в СМК Велико Търново („Жилстрой“), като началник ТРЗ. Работил е в Държавен финансов контрол като финансов ревизор и като държавен вътрешен одитор. Професионалното му развитие продължава в община Велико Търново, където, като директор на дирекция „Обществени поръчки и финансов контрол“, въвежда системата за вътрешен финансов контрол в общината. През 2011 г. е избран за общински съветник от Движение „Царевград за Велико Търново“. Директор на ТД на НАП до ноември 2015 г. Заместник-председател на Общинския съвет. Член на бюджетната, икономическата и Комисията за конфликт на интереси. Общински съветник и в настоящия Общински съвет. Стефан Михайлов е един от инициаторите на идеята Патриаршеският храм на хълма „Царевец“ да стане действащ църковен храм. Ползва руски и английски език. Женен с две деца. Живее и работи във Велико Търново.

 


luchezar_alexiev

 

 

 

 

Лъчезар Алексиев

Член на Изпълнителния съвет и на Националния партиен съвет

Роден на 27 февруари 1985 г. Завършил е Икономическия университет във Варна с профили „Недвижима собственост“, „Маркетинг на недвижимите имоти“,
„Урбанистика“, „Ценообразуване в строителството“. Работи като консултант  в сферата на инвестициите в недвижими имоти. Сертифициран оценител на недвижими имоти към Камарата на независимите оценители в България /КНОБ/, от 1 януари 2016 г. е вещо лице във Варненския съд.

 


Lubomir_Stoikov

 

 

 

 

 

 Любомир Стойков

Член на Изпълнителния съвет и на Националния партиен съвет

Любомир Стойков е роден на 30 октомври 1961 г. в с. Долно село, община Кюстендил. Завършва средното си образование в СПТУЕ „А. С. Попов“, специалност „Конструиране и технология на електронни елементи“, а висшето в Техническия университет в София, специалност „Изчислителна техника“. Като радио инженер специализира „Електронни цифрови машини, системи и устройства.“
През годините работи като конструктор, разработва микропроцесорни системи за автоматизиране на машини, а като специалист Телемеханика и свръзки осигурява функционирането на комуникационното и телемеханично оборудване на „Електроразпределение София Област“АД, клон Кюстендил. Понастоящем е инженер телекомуникации в „ЧЕЗ България“ ЕАД.
Любомир Стойков има сериозен опит в създаването и поддръжката на уебсайтове и притежава собствен такъв. Има интереси в областта на журналистиката и фотографията. Сътрудник е на родолюбиви неправителствени организации. Семеен е, с две деца. Ползва руски и английски език.

 


todor-vasilev

 

 

 

 

Тодор Василев

Член на Изпълнителния съвет и на Националния партиен съвет 

Роден на 18 юни 1982 г. в гр. Сливен. Завършва висше икономическо образование в Страсбург. Работил в сферата на ресторантьорството, хотелиерството, началник производство на високотехнологично модерно светодиодно осветление. Ръководител на първият изцяло завършен европейски проект за подмяна на общинско улично осветление (общ. Сунгурларе е първата община в България и Европа) със светодиодно осветление в България. Понастоящем работи като началник на транспорта в голяма текстилна фирма. Пефектно владее руски, английски и френски. Женен с едно дете.


 Хаго Бабикян

Член на Изпълнителния съвет и на Националния партиен съвет

Роден е на 11 септември 1988 г. във Варна.
Завършил е Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил – философ“. Бакалавър по политически науки със специализация „Международни отношения“ от Нов български университет. Магистър по мениджмънт от Университета „Сейнт Андрюс“, Великобритания. Специализант по дигитален маркетинг в Колумбийския университет. Има над 7 г. опит в продажбите и 10 г. в сферата на маркетинга. Владее английски, ползва немски и арменски.


Zornica_Dikova

 

 

 

 

Зорница Дикова – Ранева

Член на Изпълнителния съвет и на Националния партиен съвет

 


   Ани Вакъвчиева

Член на Изпълнителния съвет и на Националния партиен съвет

 


  Славена Килиджийска

Член на Изпълнителния съвет и на Националния партиен съвет