Контролен съвет

 Цветомир Енев

Председател на Контролния съвет

  Десислава Толинова

Член на Контролния съвет

 


Ради Радев  Ради Радев

Член на Контролния съвет

  Роден на 01.08.1954 г в с. Коритен, Община Добрич.   Завършва средното си образование във Варна, Техникум по корабостроене и корабоплване “Асен Халачев”, специалност Навигация. От 1973 до 1974 е моряк на СКР “Дръзки” –редовна военна служба. През 1979 г завършва висшето си образование във ВНВМУ “Н.Вапцаров” –Варна със специалност Инженер-Корабоводител. Започва работа в БМФ  като стажант а по- късно като член на младшия и старши команден състав на корабите от далечно плаване. От 1993г. до 2012г. работи в различни американски, френски, немски, белгийски и холандски фирми в транспортната и петролна индустрия на командна длъжност. От 2016г. до 2020г. работи като Капитан на плаващо техническо средство.

Владее писмено и говоримо английски и руски език. През годините е  завършил множество квалификационни курсове по най-високите стандарти на водещи западни копании в областта на противопожарна безопасност, качество на труда и опазване на околната среда, управление на тълпа при бедствия и аварии, управление на човешките ресурси, за работа, класификация и съхранение на опасни товари и материали както и осигуряване на безопасността и сигурността на стратегиески обекти.

Има международни сертификати както следва:

  •     Противопожарна безопасност- командно ниво
  •     Спасяване на човешки живот-командно ниво
  •     Опазване на околната среда и работа в безопасна среда- командно ниво
  •     Работа в екип и управление на човешките ресурси-командно ниво
  •     Офицер по сигурността-командно ниво
  •     Медицинска подготовка- оперативно ниво.