Председател на ПП НИЕ ИДВАМЕ

Мария Капон
Председател и представляващ ПП „Ние идваме“, член на Изпълнителния съвет и на Националния партиен съвет

Мария Капон е народен представител в 40-то, 45-то и 46-то Народно събрание. Вносител и съвносител на повече от 600 законопроекта и предложения, в областта на икономиката, финансите, антикорупцията, здравеопазването и лекарствената политика, екология, социални дейности и много други.

Участва в Комисията по бюджет и финанси на НС и в постоянно действащата подкомисия за контрол на публичните средства към Комисия по бюджет и финанси. Член на Временната комисия за установяване на факти и обстоятелства относно действията и бездействията на компетентните български органи във връзка с наложените но 2 юни 2021 г. санкции на български физически и юридически лица от Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ, на основание Глобалния закон „Магнитски“ за отговорност при нарушаване на човешките права. Член на Временната анкетна комисия за изясняване на обстоятелствата по престоя в Република България на Сретен Йосич. Член на Комисията по културата и медиите и на временната комисия по европейски въпроси.

Председател на българската делегация евронаблюдатели в Европейския парламент в Групата на ЕНП-ЕД. Участва в комисията по икономически и финансови въпроси на Европейския парламент.

Родена e на 8 април 1969 в гр. Пловдив. Омъжена е, с едно дете. Владее писмено и говоримо френски, английски, немски, испански, руски език.

Завършила е икономика, специалност продуктов маркетинг в университета „Лудвиг Максимилиан“ (Ludwig Maximilian Universitat) в Мюнхен, Германия. Има редица специализации в Германия, Франция, Япония, както и в Департамента за политически науки „Дж. Ф. Кенеди“ към Харвардския университет в САЩ.

Предприемач, ръководи фирма с водещи позиции в панаирното строителство.