понеделник, юни 24, 2024

Култура и медии

Българската държава трябва да бъде най-големият потребител на изкуство и култура и най-големият инвеститор в тази област. Така ще бъде гарантирана благоприятна среда за българските творци. Ще бъдат създадени и всички предпоставки за разкриване, съхранение и реализиране на културно-историческите ни постижения в полза на националното ни самочувствие и икономика. Ключов приоритет е разкриването и опазването на културно-историческото наследство, изграждането на модерна инфраструктура и превръщането на археологичните и архитектурни находки в атрактивни туристически центрове. Много важна роля в съвременното общество играят медиите. Тяхната дейност трябва да помага укрепването на исторически утвърдилите се духовно – нравствени ценности, а не тяхното разрушаване.

Интервюта

Позиции

Горещи новини