понеделник, юни 24, 2024

Местни политики

В България се намират три от най- изостаналите области в ЕС. Свидетели сме на фрапиращо изоставане на и на много други райони от страната. Скоро държавата ще се състои от 4-5 големи града и никой не се интересува от това. Пишат се политики на книга, без реални механизми за приложение, без местна активност. Обществото не разполага с никаква информация за регионалната политика, за разходите за тази политика и за нейните резултати. Магистралите не са достатъчни, за да спрат обезлюдяването на малките населени места. Нуждаем се от:
Държавни инвестиционни програми и местни проекти за задържане на населението и връщане на млади хора в малките населени места.
1. Повишаване на правата и отговорностите на общините за местното развитие. Промяна в закона за местното самоуправление, като се вменят функции и се впишат задължителни практики за развитие на населеното място.
2. Ясна зависимост на общинските и местните бюджети от броя и състава на населението.
3. Увеличаване на дела от приходите от данъци, който остава в местните хазни.
4. Промяна в управлението и функционирането на европеските и национални програми за регионално развитие и оптимизиране на инвестиционната програма на правителството.
5. Пряк избор на областен управител. Лични отговорности за икономическите и социални условия и делегирани съответни права за разпореждане с бюджет и за реализиране на политики.
6. Децентрализация в управлението на парите от фондовете на ЕС.

Интервюта

Позиции

Горещи новини