На 25.03.2023г. ще се проведе Пети извънреден конгрес на ЕНП

НАЦИОНАЛНИЯТ ПАРТИЕН СЪВЕТ НА                                                          ПП“ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ“

 на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, чл.9, ал.3 от Устава на ПП“ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ“ (ЕНП) и на основание протоколно решение от 05.02.2023г. на Националния партиен съвет, свиква членовете си на Пети извънреден конгрес на 25.03.2023г. от 10.00ч., в Парк Хотел Москва, зала „Конферанс 5“ гр. София със следния дневен ред:

  1. Отчет на Председателя
  2. Отчет на Контролния съвет
  3. Приемане на изменения и допълнения в устава на ПП „ЕНП“ – включително промяна на наименованието
  4. Избор на председател на партията
  5. Избор на членове на Изпълнителния съвет
  6. Избор на Контролен съвет
  7. Разни

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 10 от Устава на ПП „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ“ (ЕНП), Конгресът ще се проведе същия ден в 11.00ч., на същото място и при същия дневен ред.

 

Валентина Василева – Филаделфевс                                                          (председател)