„Ние идваме!“ сезира Европейската комисия за решение на Върховния касационен съд

„Ние идваме!“ сезира Европейската комисия за неприлагане на правото на ЕС и заплаха за ценностите на съюза, във връзка с Тълкувателно решене № 2/2020 г. на Върховния касационен съд. Сигналът е изпратен до заместник-председателя на ЕК и еврокомисар „Ценности и прозрачност“ Вера Йоурова, комисаря по правосъдие Дидие Рейндерс и по равнопоставеността – Хелена Дали, както и до председателя на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) Хуан Фернандо Лопес Агилар.

С Тълкувателното решене № 2/2020 г. от 20.02.2023 г., Общото събрание на Гражданската колегия на ВКС обявява за недопустима правната промяна на пола за транссексуални и интерсексуални лица.

Като сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Ние идваме“ последователно и безпрекословно защитава равенството и върховенството на закона, и работи за налагането на им в България. Смятаме, че посоченото по-горе решение пряко засяга два от основните принципи на ЕС – върховенството на правото и правата на човека.

„Настояваме за официална реакция на ЕК и иницииране на производство за установяване на нарушение на правото, основните права на гражданите и неспазване принципите на съюза. Подобен казус създава опасен прецедент, застрашаващ правовия ред както в нашата страна, така и в ЕС, защото неравенство в една страна-членка, е неравенство в целия Съюз“, каза адв. Николай Хаджигенов – председател на „Ние идваме!“.

Изтеглете:

  1. Сигнал до Европейската комисия;
  2. Тълкувателно решение 2/2020 на Върховен Касационен съд от 20.02.2023 г.;
  3. Решение на Конституционен съд №13/ 27.07.2018 г. по к.д. № 3/2018 г.