Николай Хаджигенов: С връщането на Бюрото за защита към МП пресякохме предпоставките за произвол и злоупотреба с власт от главния прокурор

Николай Хаджигенов - НС
Николай Хаджигенов - НС

Народните представители прехвърлиха Бюрото за защита към главния прокурор под разпореждането на министъра на правосъдието. Връщането на контрола върху бюрото в Главна дирекция „Охрана“ към правосъдното министерство е свързано и с възстановяване на основната му дейност по защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, коментира вносителят на eдин внесените законопроекти Николай Хаджигенов от ПГ „Изправи се, БГ! Ние идваме!“. По думите му с последователни законодателни промени, изначалната функция на Бюрото е загубила първоначалното си предназначение и го е превърнала в паравоенна организация, подчинена изцяло на главния прокурор и единствено под негов контрол – във функционален, кадрови и финансов план.

Тази „преторианска гвардия“ е имала правомощия „да довежда принудително лица до орган на съдебната власт, когато това е разпоредено от главния прокурор“, посочи Хаджигенов. „Това я превръща в паралелна структура на службите на МВР и на правосъдното министерство, която принадлежи изцяло към орган на съдебната власт, т.е. органи на изпълнителната власт са ефективно заменени в правомощията и функциите си от друг орган, изцяло под контрола на главния прокурор, неподлежащ на контрол от орган на изпълнителната или от законодателната власт. Това нарушава принципа на разделение на властите и има противоконституционен характер“, каза още адв. Хаджигенов.

Според приетите текстове Бюрото по защита става самостоятелна организационна структура – „Бюро по защита на застрашени лица“ към министъра на правосъдието, който назначава ръководителя на Бюрото по защита и служителите в него по ред и начин, определени с правилника за прилагане на закона.

„С изменението на закона и връщането на Бюрото за защита към Министерството на правосъдието връщаме този орган към изначалните му функции и пресичаме механизмите за държавна репресия, рисковете за ограничаване на основни човешки права и предпоставките за произвол и злоупотреба с власт“, категоричен е народният представител Николай Хаджигенов.