От „Изправи се! Ние идваме!“ представяме точка 5. и точка 6. от своята предизборна програма

Обобщено:
✅ Насочване на социалните помощи към постигане на по-ефективна демографска политика. Подпомагане на социално слабите семейства и техните деца, хората с увреждания, пенсионерите. Преизчисляване и увеличаване на пенсиите.
✅ Създаване на постоянна програма за подпомагане на самотните родители.
✅ Програми за откриване на нови работни места.
✅ Увеличаване на майчинството през втората година до 60% от работната заплата, но не по-малко от минималната работна заплата.
✅ Осигуряване на безплатни детски градини и ясли за всички деца. При недостиг на места, родителите ще получават ваучери за частни детски градини и ясли.
✅ Превръщането на модерното образование в национален приоритет.
✅ Продължаване тенденцията на увеличение на учителските заплати.
Повече подробности за целите ни можете да прочетете тук: ???? https://bit.ly/3vSYwfr