Подкрепете с преференция кандидатите ни в Шумен

Шумен
Шумен

В Шумен „Ние идваме“ се явява в коалиция, заедно с ДБГ, БНД и ССД, под № 69 в бюлетината. Подкрепете с преференции нашите кандидати:

 

Владимир Станчев Йолов – финансист, д-р по икономика – преференция 104

Пламен Христов Стайков – инж., финансист – преференция 106

Драгомир Иванов Василев – доц. д-р на техническите науки – преференция 108

Женя Бранимирова Веселинова – мениджър – преференция 110

Ясен Живков Стойчев – мениджър търговия и логистика – преференция 112

Сезян Ахмед Мустафа – стажант-акушерка – преференция 113

Владислав Радков Радков – Предприемач – ресторантьор – преференция 115

Елеонора Юлиянова Цветанова – икономист, гл. счетоводител – преференция 116

Иванка Йорданова Ангелова – маркетинг-специалист – преференция 119

Атидже Орханова Юручева – Исмаилова – преференция 121

Сергей Методев Стойков – Икономист – преференция 123

Светлана Каменова Петрова – Икономист – преференция 125

Павлин Веселинов Григоров – Офис мениджър – преференция 129

Дора Неделчева Дончева – Химик-лаборант – преференция 131

Радослав Юриев Йорданов – Технически ръководител – преференция 139