Правителството да даде яснота каква държава е Руската Федерация спрямо България

Движение „Ние Идваме!“ се обръща към българското правителство с призив да даде яснота каква държава е Руската Федерация спрямо България? Приятелска или неприятелска?
Търсим този отговор по две причини. Първо, България е обявена еднозначно за неприятелска страна от Москва, без никаква причина преди началото на войната и директно се намеси във вътрешната ни политика, с изискване да напуснем НАТО! Второ, различни представители на правителството дават абсолютно противоречиви изказвания на тема „приятелска – неприятелска“ държава спрямо Русия. За да избегнем политическата поезия подчертаваме, че става дума за руската държава, а не за руския народ!
Искаме да знаем и по каква причина се допускат акции, символи и говорене в публичното пространство в подкрепа на неприятелска държава, извършваща военни престъпления, агресия, сееща етническа омраза, избиваща деца, жени, възрастни хора? Ако това се счита за нормално, кога ще бъде допусната „другата гледна точка“ за останалите фашистки или терористични организации, като ИДИЛ, Ал Кайда, Боко Харам и всички подобни структури, някои от които също имащи претенции за държавност?
Смятаме за необходимо извършването на спешни действия по конфискация на имущество на лица, съдействащи на вражеската държава, забрана на символи и знаци на същата, и прекратяване на пропагандата ù както е в условия на война, а не както предполагат демократичните ценности на обществото ни. Езикът на агресора е език на омразата, а в България той се санкционира по закон. Подобни мерки са необходими до възстановяване на нормални реципрочни взаимоотношения с Руската Федерация. В противен случай органите на МВР ще охраняват действия, символи и паметници на агресора, в противоречие с националната ни сигурност и интереси. Мълчаливото предоставяне на територия за провеждане на пропаганда, корупционна търговия и инфилтриране на вражеска за България политика, е в пряко противоречие с българската Конституция, където ясно е указано, че териториалната цялост на Република България е неприкосновена, а обществото ни е базирано върху свобода, мир, хуманизъм, равенство, справедливост и търпимост. „Основни цели на външната политика на Република България са националната сигурност и независимостта на страната, благоденствието и основните права и свободи на българските граждани, както и съдействието за установяване на справедлив международен ред“.