Представяме екипът ни за Пирдоп

Листа - Пирдоп
Листа - Пирдоп

Представяме екипът ни за Пирдоп, № 30 в бюлетината за кмет и общински съветници:

Станислав Димитров Готев – собствен бизнес

Десислава Димитрова Толинова – общопрактикуващ лекар

Геновева Ненкова Маркова-Василева – учител

Тереза Георгиева Иванова – учител

Снежана Веселинова Найденова – учител

Генка Йорданова Николова – психолог

Теодор Методиев Велков – специалист по електроенергетика

Любомир Николов Николов – офис мениджър

Ани Василева Стефанова – търговец

Цветелина Недялкова Великова – продавач-консултант

Невяна Стефанова Брайнова – земеделски производител

Иван Методиев Кузманов – експерт Транспорт

Деян Йотов Стоев – предприемач