Програма за управление на община Пирдоп 2023 – 2027

В основата на нашата програма са:

 1. Създаване на приоритети по квартали – хората от всеки квартал и село Душанци ще могат да определят местата в своя район, които се нуждаят от  облагородяване. Ролята на общината ще се сведе до практическото реализиране на волята на гражданите. Няма да делим районите на такива, разположени в центъра и в крайните квартали, ще бъдем еднакво ориентирани към всички жители на общината. Приоритет ще отдадем на хората, живеещи под околовръстния път в град Пирдоп, които считаме че до момента са ощетени – тротоари, улици, шахти, проблеми с наводняване на дворовете на хората. Друг приоритет са подходите към блоковете, които се нуждаят от преасфалтиране и осигуряване на нормален достъп на хората до своите домове.  Ще акцентираме и върху улиците на града и селото, които от 40 години не са виждали асфалт, а на тях живеят наши съграждани.
 2. Основен стълб в нашата програма ще бъде здравеопазването.

Ще реализираме стипендиантска програма за подпомагане на млади хора от района, които се обучават за лекари или медицински сестри, с цел същите да се върнат да работят в нашите лечебни заведения.

Ще работим в посока разкриване на хирургичен и гинекологичен кабинет в поликлиниката в Пирдоп, за да могат нашите съграждани да бъдат обслужвани на място, а не за най-малката рана, или проблем да пътуват до съседни градове.

Ще работим за разширяване дейността на отделението по физиотерапия, както и за разкриване на отделение по палиативни грижи, което е напълно реализируемо с оглед възможностите, които ни предоставя областната здравна карта.

 1. Активна подкрепа развитието на образованието в района.
  Актуализиране на транспортната схема и разширяване прилагането на специализиран и собствен превоз за пътуващите деца и ученици, учещи се на територията на община Пирдоп.
  Дейности за рехабилитация на училищните дворовете и реконструкция, обновяване и оборудване на двете общински училища,

с акцент саниране сградата на НУ „Тодор Влайков“, както и подмяна на подовата настилка в класните стаи на училището.

Създаване на условия и възможности за стимулиране постиженията на даровити деца в различните области.

Осигуряване на максимален обхват на всички деца и ученици в училищна възраст, чрез работа с медиатори.

 1. Подобряване транспортните услуги в община Пирдоп – чрез осигуряване на общинска автобусна линия между Пирдоп и Душанци, за нуждите на жителите и гостите на село Душанци.

Осигуряване на общински транспорт от крайните квартали на град Пирдоп и село Душанци към гробищните паркове на общината по време на  големите Задушници на годината.

Осигуряване на общински транспорт до гр. Златица в неделния пазарен ден.

 

 1. Осигуряване на разделно събиране на отпадъците и намаляване на използването на пластмаса с оглед опазване на околната среда.

 

 1. Приоритет в развитието на туризма. Поддържане и популяризиране на местните археологически и културни забележителности с цел привличане на външни посетители и туристи. Изграждане на съоръжение на язовир Душанци / тип понтон/ за нуждите на местните рибари и гости на селото. Развитие на местността Еленско и Еленската базилика – за жителите и гостите на града. Активна политика за насочване на гостите на града към с. Душанци.

 

 1. Социална политика — в подкрепа на социално-слабите и хората с увреждания. Подпомагане на младите семейства с осигуряване на общински парцели на преференциални цени за изграждане на собствено жилище.

 

 

 1. Подпомагане на развитието на спорта в общината чрез създаване на специален фонд, който да финансира поддържането на материалната база на общинските спортни терени, както и да подпомага дейността на спортните клубове, развиващи дейност на територията на общината.

 

 1. Ревизия на данъчната политика в община Пирдоп, в посока намаляване на местните данъци и такси с цел привличане на жителите на общината, които бяха принудени да сменят своята регистрация и понастоящем да плащат данъци в съседни нам общини, което доведе до значителни загуби на общинския бюджет.

 

 1. Реализиране на партньорски програми с четирите големи предприятия на територията на Средногорието – Аурубис България, Дънди Прешъс Металс, Елаците Мед и Асарел Медет, които използват общинските водни ресурси на язовир Душанци и язовир Жековир.
 2. Активна политика насочена към запазване общинските пасища и мери и недопускане изграждането върху тях на фотоволтаични централи.
 3. Превантивна борба срещу корупцията – създаване на публичен регистър на всички договори и анекси, по които община Пирдоп има задължение да плаща пари. В него всяко разплащане към физически и юридически лица ще бъде публикувано в срок до 24 часа от неговото осъществяване и тези, които претендират за скриване на цените с аргумента „търговска тайна“, просто няма да бъдат допускани за участие в процедури.  Така всеки един гражданин на общината ще има информация и ще може да осъществява пълен контрол над това как и към кого се разходват публичните средства – нашите пари.
 4. Дигитализация на общинската администрация – подобряване на ІТ услугите в общината, електронен обмен на информацията в общината, осигуряване на електронен архив на данни. Създаване на възможност административното обслужване на гражданите да се осъществява онлайн, без да е необходимо чакането на гише.

 

 1. Борба с хулиганските прояви. Активна работа съвместно с органите на МВР за осигуряване на обществен ред и предотвратяване на хулиганските прояви по квартали, реализиране на видеонаблюдение в общината.
 2. Общината ще бъде отворена за подкрепа и съдействие на инициативите на младите и креативни хора, които искат да участват и да допринасят за социално-културния живот на града. Активно ще съдействаме за създаването на младежки клубове и организации на хора с идеи и проекти.
 3. Насърчаване развитието на културната дейност. Съдействие от страна на общината за провеждането на културни мероприятия. Родните читалища да бъдат отворени за ползване при мероприятия по инициатива на всеки един жител на общината.
  Общината ще поема частично таксите на децата, посещаващи   разкритите към читалището школи и ще стимулира изявата на местните таланти.
  Общината ще финансира регулярно представленията на гостуващи театрални трупи и състави.
 4. Доизграждане на клетката за разхождане на домашните любимци, като атрактивно място за забавление на стопаните и техните питомници.

 

 

 

Това не са гръмки обещания и Ви уверявам, че аз и нашият екип имаме сърце,  душа и ум, с които да работим отдадено за благото и просперитета на нашата община.

Линк към документа – Програма за управление на община Пирдоп