Стани член

Здравейте!
Благодарим Ви, че желаете да се присъедините към ПП „Ние идваме“!

За да станете член на партията, е необходимо да изпратите саморъчно попълнено и подписано заявление:
• изтеглете заявлението от тук и го изпратете на хартиен носител на адрес: София 1000, ул. „Иван Денкоглу“ 19, ап. 2, ПП „Ние идваме“, ако в населеното място, където живеете, няма учреден клуб на партията.
• Ако разполагате с електронен подпис, можете да изпратите попълненото, сканирано и подписано електронно заявление на contact@ниеидваме.com.

Повече за членството можете са прочетете в Устава на ПП „Ние идваме“.
Благодарим, че ставате един от нас!