понеделник, юни 24, 2024

Съдебна система

Представата за демократична държава е неизменно свързана с дефиницията за правов ред, за точно и еднакво прилагане на законите и бързо възстановяване на справедливостта. Когато правосъдието не е в състояние да даде справедливост, хората прибягват до други способи за уреждане на взаимоотношенията си и престават да вярват в своята държава. Създаването на ефективна и работеща съдебна система е дейност по укрепване на държавността, на тази законова рамка и справедливост, от която хората имат нужда. Основен принцип в демократичната държава е съдебната власт да се осъществява само от съда.

Интервюта

Позиции

Горещи новини