понеделник, юни 17, 2024

Труд и социална политика

Необходимо е прилагане на устойчив модел на повишаване на доходите от труд, обвързан с производителността и с мерките, които държавата трябва да предприеме за тази производителност. Прилагане на критерия на „справедливостта“ в политиката по доходите в сравнението с другите европейски държави. Принципът на справедливостта е основополагащ за ефективната социална политика. Сърцевината на социалната политика е подкрепа на работещите – да позволим на тези, които искат, да работят повече, за да печелят повече за себе си и за обществото. Добрата социална политика е тази, която гарантира пълна и безусловна закрила на децата, хората с увреждания и възрастните.

Интервюта

Позиции

Горещи новини