Цели 11. и 12. в програмата на „Изправи се! Ние идваме!“

 Изграждане на балансирана и отговорна външна политика на България, изхождайки от правата и задълженията, произтичащи от членството на страната в ЕС и НАТО.
✅ Влизане на България в Шенген и Шенгенската система за сигурност, което ще позволи българските граждани да пътуват без паспортен контрол през вътрешните граници на ЕС и ще улесни допълнително българския бизнес и търговия.
✅ Увеличаване на дела от приходите от данъци, който остава в местните хазни и финансова децентрализация.
✅ Ограничаване на политическия натиск и партийните назначения и намаляване на корупционния риск в местната власт.
Повече подробности за целите ни можете да прочетете тук: ???? https://bit.ly/3vSYwfr