Черната каса в парламента остава

Мария Капон в НС
Мария Капон в НС

Какво не приеха депутатите в правилника за работа на НС

Парламентът запази безотчетните пари, които получава всеки депутат в размер на 2/3 от възнаграждението си. За 12 години нищо не се е променило във финансовите правила на Народното събрание, съобщи народният представител от Коалиция „Изправи се! Мутри вън!“ Мария Капон. „Партиите на статуквото и някои от новоизбраните народни представители оставиха т.нар. „черни каси“ за средства за сътрудници. Това са пари, които се разнасят по пликове, по чанти, при секретариат, така че да могат народните представители да си вършат работата, да имат сътрудници“. Предложението на Мария Капон бе свързано с категоризиране на сътрудниците, при което някои да са акредитирани в Народното събрание, други – по места в приемните, а трети – по стажантски програми. Част от средствата да се насочат за наемане на помещения за приемни, за събития, за пресконференции. „Народният представител да не взима парите, а те да бъдат прехвърлени в счетоводна къща, по подобие на практиката в Европейския парламент. Счетоводната къща разплаща всички разходи по банков път, прави отчети и те се публикуват на сайта на Народното събрание, резюмира предложението си Мария Капон.

Ето промените в Приложението към правилника: Финансови правила по бюджет и финанси

Чл. 11 (1) Народното събрание поема допълнителни разходи на народните представители, в размер на две трети от основното месечно възнаграждение на народни представители по чл. 5. Същите представляват бюджет за допълнителни разходи на всеки народен представител. Тези средства не се плащат на самите народни представители, нито на парламентарните групи.

(2) Народните представители, самостоятелно или в обединение между няколко народни представители, могат да избират свой собствен персонал, в рамките на сумата по ал. 1, между различни видове сътрудници, както следва:

  • акредитирани сътрудници, работещи в Народното събрание, чието административно обслужване се осъществява пряко от администрацията на Народното събрание, съобразно условията за назначаване на временен персонал. Народните представители могат да назначат най-много двама акредитирани парламентарни сътрудници (при създаване на обединение между народни представители – до четирима). Най-малко една четвърт от общия бюджет по ал. 1 трябва да се използва за наемането на акредитирани парламентарни сътрудници.

2.2. Народните представители могат да назначават и регионални“ сътрудници, установени в техните изборни региони.

  • Народните представители могат да предлагат, съгласно 2.1, платени стажове за „стажант-сътрудници“. Народният представител, който предлага стажа, ще може да определя конкретните задачи, които трябва да бъдат изпълнени по време на стажа.

2.4. Административното обслужване по т.2.2. и т.2.3. се осигурява от квалифицирана счетоводна кантора, регистрирана с предмет на дейност счетоводни услуги, за да се гарантира, че изискванията, свързани с данъчното облагане и социалната сигурност, са надлежно изпълнени. Най-много 75% от общия бюджет по ал.1 може да бъде използван за регионални парламентарни сътрудници и стажант-сътрудници. Стажант-сътрудници се назначават за срок до 6 месеца, в зависимост от конкретната задача.

  • От сътрудниците се изисква да нямат външни дейности, които могат да породят конфликт на интереси и подписват съответните декларации.
  • Народните представители не могат да наемат роднини по възходяща, низходяща и съребрена линия.

(4) Освен за наемане на акредитирани, регионални и стажант-сътрудници, до една втора от общия наличен бюджет по ал. 1 може да се използва за заплащане на услуги от доставчици, избрани от народните представители, като например за поръчка на експертно проучване, консултации, наем на помещения и други дейности, свързани с работата на народните представители в Народното събрание и изборните им райони.  Разплащането се осъществява от декларираната от народния представител счетоводна кантора.

(5) Имената на всички видове сътрудници, наименованието на платежния посредник, както и всички фирмените наименования на всички сътрудници се публикуват  на страницата на Народното събрание, за времетраенето на техните договори, както и на раздела за всеки от народните представители.

(6) Всички плащания се правят по банков път. Народният представител получава от счетоводната кантора отчет за извършените разходи, които декларира пред Народното събрание и се оповестяват в страницата.