Четвърти редовен конгрес на Единна народна партия

Националният партиен съвет на ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 9, ал. 2 от Устава на ЕНП и на основание протоколно решение от 27.06.2020г. на Националния партиен съвет свиква членовете си на Четвъртия редовен конгрес на 12.09.2020г., от 10.30 часа, в Парк Хотел Москва, зала „Европа“, гр. София със следния дневен ред:

  1. Отчет на Председателя
  2. Отчет на Контролния съвет
  3. Промени в Устава
  4. Избор на Председател
  5. Избор на Изпълнителен съвет
  6. Избор на Контролен съвет
  7. Разни

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 10 от Устава на ЕНП Конгресът ще се проведе същия ден в 11.30 часа, на същото място и при същия дневен ред”.