Ще бъдат ли легитимни дипломите на карантинираните ученици и ще могат ли да кандидатстват в следващите етапи на образование

Валентина Василева в НС
Валентина Василева в НС

Народните представители Валентина Василева-Филаделфевс и Мария Капон внесоха питане към министъра на образованието Красимир Вълчев, във връзка с казуса с дипломирането на ученици от 4-ти, 7-ми и 12-ти клас, поставени под карантина. Според информация на МОН, разпространена в медиите, за карантинираните зрелостници в удостоверението за завършен клас няма да бъде вписвани оценки от държавни зрелостни изпити. Това поставя под въпрос възможността на част от 12-класниците да продължат образованието си във висши учебни заведения, в които резултати от матурите заменят присъствените изпити за прием, в условията на пандемия.

„Около решението на МОН има много неясноти. То е дискриминационно спрямо част от зрелостниците и може застраши възможността им да кандидатстват в университети и висши училища, просто защото са поставени под карантина“, каза народният представител Валентина Василева-Филаделфевс. В предложената процедура от МОН карантинираните ученици, завършващи 12-ти клас, ще могат да се явят в следваща сесия за матурите, но не е ясно кога ще бъде насрочена тя и дали ще предшества поправителната през август, така че зрелостниците да успеят да подадат документи за прием в университетите. „41 висши училища ще приемат студенти за учебната 2021-2022 с резултатите от матурите, вкл. и Софийския университет. Кои балообразуващи оценки ще заместят оценките от държавните зрелостни изпити“, попита още Валентина Василева.

Подобен казус стои и пред кандидатстващите след 4-ти и след 7-ми клас, посочи народният представител Мария Капон. „Очаквам от министъра да разясни по какъв начин ще бъдат заместени балообразуващите оценки от Националното външно оценяване по БЕЛ и по математика за кандидатстващите след 7-ми клас ученици под карантина, както и в приема след 4-ти клас за прием в специализираните училища по изкуствата“.

В питането си до министър Красимир Вълчев народните представители поставят и въпроса дали ще бъдат издавани – без оценки от Националното външно оценяване – удостоверения за завършен начален етап, свидетелства за завършено основно образование и удостоверения за завършен първи гимназиален етап, и каква ще бъде тяхната легитимност.